OGLEDI
  
OGLEDI SKUPIN IN INDIVIDUALNI OGLEDI

Kadar delava, si je vedno možno ogledati izdelovanje posod na lončarskem kolovratu.

Za boljšo predstavitev, in predvsem za skupinske oglede, je priporočljivo in zaželeno, da se predhodno najavite z datumom, uro in približnim številom obiskovalcev.

Predstavitev lončarstva zajema:
*Izdelavo 2 -3 posod iz slovenskega izročila - s pojasnili;
*ogled peči in pojasnitev celotnega postopka ¬- od kepe gline do končnega izdelka v prodajni galeriji;
*kratek pregled zgodovine svetovnega in slovenskega lončarstva;
*ogled končnih izdelkov v prodajni galeriji in pojasnilo, za kaj se kateri uporablja
* primerjava -uporabne lončene posode včasih in danes.

Ob zaključku dobi vsak udeleženec mini prašička, ki po slovenskem izročilu prinaša srečo.

Cena predstavitve je 2 eur po osebi.

OGLEDI IN DELAVNICE ZA ŠOLE
NA IZBIRO 3 MOŽNOSTI:

1. OGLED LONČARSTVA
– z otroki obiščete Lončarski Atelje Lorna in Črtomir, tu vam predstaviva, kako se glina oblikuje, ogledate si postopek ročnega oblikovanja lončene posode na lončarskem vretenu, ogled peči, spoznamo celotni postopek – od kepe do izdelka v prodajalni. Ogled gotovih izdelkov v prodajni galeriji, primerjava uporabnih izdelkov v zgodovini in danes. Možnost nakupa. Vsak otrok dobi za spomin malega glinenega prašička (po slovenskem izročilu prinaša srečo). Trajanje:15-20 minut; cena: 2e po osebi.

2. OGLED LONČARSTVA IN DELAVNICA:
po zgoraj opisanem ogledu dobi vsak otrok predpasnik in glino in izdela si vsak svojo posodico, ki jo tudi primerno okrasimo z modelirkami. Uporabljamo tehniko phinching (oblikovanje iz polnega volumna). Trajanje: 2 šolski uri; cena: 10 e po osebi.

3. IZVEDBA DELAVNICE NA LOKACIJI ŠOLE:
s seboj pripeljeva lončarski kolovrat, predpasnike, glino, vso orodje. Program zajema predstavitev dela na lončarskem vretenu in izdelovanje lastnih posod. Za manjše otroke uporabimo tehniko phinching, za večje pa po dogovoru lahko tudi preizkus dela na lončarskem kolovratu. Trajanje: 2 šolski uri ali več, cena :15 e po osebi in potni stroški ali PO DOGOVORU.
 
ATELJE LORNA & ČRTOMIR | DOMAČA in UMETNOSTNA OBRT | e-mail: crtomir.jarh@siol.net design: BLOK54